آکادمی لیدی باس با مربی گری راضیه میرزایی، به شما کمک می کند که یک خانم رییس بشوید، یعنی خانم مستقل، قدرتمند و پردرآمد. برای شروع از آموزشهای رایگان افزایش اعتمادبنفس شروع کنید:

اینستاگرام پشتیبانی
natayej_ladyboss
اینستاگرام لیدی باس
razie.ladyboss